Uitspraak Raad van State heeft geen consequenties voor LindeOord

03-11-2022

De uitspraak van de Raad van State van 2 november jl. heeft geen consequenties voor de bouw van LindeOord.

Op 2 november jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarover al veel berichtgeving in de nieuwsmedia is verschenen. 

De Raad van State heeft een streep gehaald door de door de Rijksoverheid geinitieerde bouwvrijstelling met betrekking tot stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden (Natura 2000) tijdens de bouwfase van projecten. Wij willen u graag laten weten dat deze uitspraak geen consequenties heeft voor de bouw van project LindeOord. Het project ligt niet in de buurt van beschermd natuurgebied en de omgevingsvergunning voor de bouw is verleend en onherroepelijk.

De bouw van LindeOord kan gewoon doorgaan.