De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend

24-02-2022

Op 18 februari jl. heeft MBB Ontwikkeling bij gemeente Houten de aanvraag ingediend voor de twee appartementengebouwen van plan LindeOord Houten.

Alvorens de aanvraag in te dienen heeft MBB Ontwikkeling het plan nader toegelicht aan omwonenden tijdens een digitale bijeenkomst op 9 februari.

De gemeente Houten leidde de avond en architect Lars Zwart van CRKL Architecten werd in de gelegenheid gesteld de huidige stand van het ontwerp van zowel het gebouw met koop- als van het gebouw met huurappartementen toe te lichten. Aan het eind van de avond werd een doorkijk geboden naar het vervolgproces. De verwachting is dat de bouw van beide gebouwen in oktober 2022 kan starten.